Komise Rady Města

Představujeme vám komise Rady města a jejich pracovní náplň. Komise mají postavení iniciativního a poradního orgánu Rady města. Zabývají se vlastními podněty a podněty občanů a institucí v uvedených oblastech. Setkávat se mohou jak fyzicky, tak i online, případně kombinovaně. Komise si na svá jednání můžou a zajisté budou zvát hosty. Svá stanoviska, návrhy, doporučení a zjištění předkládají Radě města. Komise mají jednotnou strukturu:

  1. Předseda komise
  2. Členové komise
  3. Tajemník z řad úředníků příslušného odboru
  4. Radní, který je garantem komise

Karel Marek
Komise pro dotace
Komise pro výstavbu a rozvoj města

Martina Tužinská Synková
Komise pro sport a volný čas
Komise pro životní prostředí
Komise pro kulturu a cestovní ruch

Radka Bláhová
Komise regenerace městské památkové zóny (MPZ)
Komise pro hospodaření s byty a nebytovými prostory

Jan Marek
Komise pro IT a smart city
Komise pro dopravu a bezpečnost

Štěpánka Vošická
Komise pro školství
Komise sociální a zdravotní

load