Odpadové hospodářství

Informování občanů o odpadovém hospodářství v roce 2022

dle §60 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech má obec povinnost nejméně jednou ročně informovat o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využít a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu. Nejméně jednou ročně obec zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému.

Obecně závazná vyhláška města Lysá nad Labem č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářstvíVytvořeno 15.8.2023 16:52:32 | přečteno 522x | michaela.kralova
load