Informace o výsledcích kontrol za rok 2021 - odbor Živnostenský úřad

Odbor obecní živnostenský úřad Lysá nad Labem – za rok 2021

Bylo kontrolováno dodržování zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v pl. znění (živnostenský zákon) a dodržování vybraných ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v pl. znění

Kontrolované osoby Počet provedených kontrol
Fyzické osoby 8
Právnické osoby 13
Celkem 21

Zjištěná pochybení v některých případech:

  • neoznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně předem živnostenskému úřadu
  • neoznačení provozovny
Vytvořeno 1.2.2022 6:58:57 | přečteno 65x | ernest
load