Odbory úřadu

Kancelář městského úřadu
tajemník úřadu: Mgr. Robert Šťastný
telefon: +420 325 510 221
e-mail: kancelar.mesta@mestolysa.cz
umístění v budově: Nová budova, 1. patro

Odbor dopravy
vedoucí: Bc. Šárka Juhászová
telefon: +420 325 510 299
e-mail: odbor.dopravy@mestolysa.cz
umístění v budově: Nová budova, přízemí vpravo

Odbor finanční
vedoucí: Ing. Bc. Markéta Vinklerová
telefon: +420 325 510 232
e-mail: odbor.financni@mestolysa.cz
umístění v budově: Nová budova, 1. patro

Odbor informačních technologií
vedoucí: Petra Loudová
telefon: +420 325 510 284
e-mail: odbor.it@mestolysa.cz
umístění v budově: Nová budova, 2. patro

Odbor městského investora
vedoucí: Ing. Jitka Fialová
telefon: +420 325 510 265
e-mail: odbor.mestskeho.investora@mestolysa.cz
umístění v budově: Nová budova, 2. patro


Odbor školství,sociálních věcí,zdravotnictví a kultury
vedoucí: PaedDr. Věra Bodnárová
telefon: +420 325 510 214
e-mail: odbor.sszk@mestolysa.cz
umístění v budově: Nová budova, 2. patro

Odbor správy majetku
vedoucí: Ing. Vladimír Kopecký
telefon: +420 325 510 244
e-mail: odbor.spravy.majetku@mestolysa.cz
umístění v budově: Nová budova, 2. patro

Odbor vnitřních věcí
vedoucí: Mgr. et Mgr. Ludmila Procházková
telefon: +420 325 510 245
e-mail: odbor.vnitrnich.veci@mestolysa.cz
umístění v budově: Nová budova, 1. patro

Odbor výstavby a životního prostředí
vedoucí: Ing. Diana Samková
telefon: +420 325 510 286
e-mail: odbor.vzp@mestolysa.cz
umístění v budově: Nová budova, 1. patro

Živnostenský úřad
vedoucí: Ing. Radek Pýcha
telefon: +420 325 510 260
e-mail: zivnostensky.urad@mestolysa.cz
umístění v budově: Nová budova, 2. patro
load