Městská policie

mestska policie lysa nad labem

Pokud potřebujete pomoc strážníků Městské policie volejte +420 325 552 065

  • Činnost městské policie se řídí zákonem č. 553/1991 Sb. – zákon o obecní policii. Tento zákon stanoví základní povinnosti a oprávnění pro činnost městské policie.
  • Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou.
  • Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce na jejím katastrálním území.
  • Každý má právo obracet se na strážníky se žádostí o pomoc, ti jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout.
  • Obecní policii řídí starosta, obecní rada pověřuje určeného strážníka plněním úkolů při řízení obecní policie.

Kontakt Městské policie Lysá nad Labem

Adresa
Přemyslova 1745/14
Lysá nad Labem
289 22
Telefon
+420 325 552 065
E-mail
mestska.policie@mplysa.cz

Vedení městské policie

  • starosta Mgr. Karel Marek
  • ředitel MěP Bc. Luboš Zita

Více informací o městské policii, jení činnosti, kontakty na jednotlivé strážníky s jejich okrsky, svodku událostí a další informace naleznete na vlastním webu Městské policie Lysá nad Labem. WWW.MPLYSA.CZ Vytvořeno 2.9.2022 8:44:34 | přečteno 1354x | jiri.virava
load