Investice města

Aktuální stav investic města ke konci září 2023

Projekty zkolaudované a předané na finanční odbor (FO) a odbor správy majetku (OSM)

II/272 Lysá nad Labem, průtah (ČSA)
→ Rekonstrukce podkroví historické radnice
→ Kolumbárium
→ Rekonstrukce a zkapacitnění vodojemu
→ Rozšíření MŠ Dráček – předáno na FO, příprava na předání na OSM
→ Komunitní centrum čp. 13 - předáno na FO, příprava na předání na OSM
→ Rekonstrukce parku Štěpánky Rohanové (Burda park) – předáno na FO, příprava na předání na OSM
→ Sportovní hala – příprava na předání na FO

Projekty z předchozích let předané na finanční odbor a OSM

Zahradní domek v zámeckém parku
→ 1. NP Radnice Infocentrum Lysá nad Labem

Projekty, kde probíhá reklamační řízení

II/272 Lysá nad Labem, průtah – stavba – ČSA, proběhlo několik reklamačních řízení, která byla ze strany zhotovitele vyřízena
→ Sportovní hala – proběhlo několik reklamačních řízení, která byla ze strany zhotovitele vyřízena, některé reklamace se vyřizují

Projekty připravované ke kolaudaci

II/272 Litol, rekonstrukce – Mírová, kolaudace veřejného osvětlení a vodovodu. Kanalizační řad a silnice jsou v procesu vyřízení.
→ Sportovní hala – zahájen zkušební provoz na 1 rok. Uzavření servisních smluv.

Projekty připravované k předání na finanční odbor a OSM

II/272 Litol, rekonstrukce – Mírová
Komunikace Tesco

Projektové dokumentace, které se revidují, připravují a spracovávají

PD Hrabanov – technická infrastruktura – projektová dokumentace pro územní řízení
→ PD Škrétova – zasmluvněna projektová dokumentace pro provedení stavby
→ PD Průtah II/272, Jedličkova – doplnění projektové dokumentace pro územní řízení
→ Energetická koncepce města
→ Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci veřejného osvětlení účelem podání žádosti o dotaci v NPO III 
→ Studie volnočasového areálu za sportovní halou
→ Revize projektu Studie ulice Komenského
→ Příprava podkladů na PD – objekt
→ Příprava podkladů na PD – objekt školy J. A. Komenského – pavilon pavilon s tělocvičnami a Primirest

Projekty zkolaudované a předané na finanční odbor (FO) a odbor správy majetku (OSM)

II/272 Lysá nad Labem, průtah (ČSA)
→ Rekonstrukce podkroví historické radnice
→ Kolumbárium
→ Rekonstrukce a zkapacitnění vodojemu

Dotace

→ Komunitní centrum čp. 13 – podána žádost o dotaci – kontrola podkladů ze strany poskytovatele dotace
→ Rekonstrukce ulice Škrétova – podána žádost o dotaci
→ Energetická koncepce města – obdržena dotace 188 276,00 Kč
→ Je přislíbená dotace ve výši 290 tis. Kč od ministerstva kultury z programu regenerace městských památkových rezervací. Dotaci vyřídila paní Šejvlová, referentka památkové péče. Byl vysoutěžen a zasmluvněn restaurátor na opravu kamenných soklů radnice.
Vytvořeno 9.3.2023 0:35:21 | přečteno 570x | michaela.kralova
load