OPZ - Podpora komunikace s občany a elektronizace procesů

Logo OPZ 2019

Projekt: Podpora komunikace s občany a elektronizace procesů úřadu

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016636

Předmětem projektu je zpracování Komunikační strategie města Lysá nad Labem, modernizace stávajícího Portálu občana města z důvodu zefektivnění komunikace s veřejností a automatizace zavedených procesů MěÚ za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb úřadem, zrychlení výkonu optimalizovaných a automatizovaných procesů a dosažení úspory lidských a finančních zdrojů úřadu. V rámci projektu dojde také k prohlubování znalostí a dovedností úředníků / zaměstnanců úřadu v řešených oblastech projektu.

V rámci projektu budou realizovány tedy tři klíčové aktivity, a to za účelem zvýšení kvality, transparentnosti a otevřenosti města a Městského úřadu Lysá nad Labem:

 • KA 01: Procesní řízení – automatizace / robotizace procesů:
  • Automatizace / robotizace personálních procesů
  • Automatizace / robotizace procesů z oblasti workflow – schvalování dokumentů
  • Vzdělávání v oblasti automatizace a robotizace procesů: proškolení 100 úředníků / zaměstnanců MěÚ, rozsah školení 16 hodin
 • KA 02: Přívětivý úřad – nástroje komunikace s veřejností:
  • Zpracování Komunikační strategie města na období 4 let
  • Modernizace Portálu občana města
  • Vzdělávání v oblasti komunikačních a prezentačních dovedností směrem k veřejnosti prostřednictvím moderních nástrojů komunikace: proškolení 60 úředníků / zaměstnanců MěÚ, rozsah školení 16 hodin
 • KA 03: Zajištění řízení a administrace projektu

Termín realizace: 1. 3. 2021 – 28. 2. 2023

Celkové způsobilé výdaje: 6 308 825,00 Kč


ikona souboruKomunikační strategie_Lysá nad Labem_finál.pdf


Vytvořeno 17.5.2017 | přečteno 173x | ernest
Štítky: strategické dokumenty
 
load