IROP - Rozvoj informačních systémů a technologického centra

projekt IT rozvoj


Registrační číslo: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0004918

datum realizace: 10/2016 – 12/2018 

Předmětem projektu je pořízení a implementace vybraných informačních systémů a rozšíření technologického centra města Lysá nad Labem. Jedná se celkem o 6 nových IS - Správa uživatelů s vazbou na Základní registry, Digitální archiv, Jednání Rady města/ Zastupitelstva města, Strategický plán města, Správa hrobových míst a Portál občana. Nedílnou součástí projektu je také odůvodněné pořízení nezbytně nutných technologií, na kterých budou nově pořízené systémy provozovány (upgrade technologického centra).

Vytvořeno 17.5.2017 | přečteno 113x | ernest
load