Dotace získané

LOGA.png

MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ B.HROZNÉHO, LYSÁ NAD LABEM

Předmětem projektu Modernizace odborných učeben ZŠ B. Hrozného, Lysá nad Labem je rekonstrukce objektu č. p. 13, ve kterém vzniknou prostory pro odbornou výuku: Učebna cizích jazyků s ICT, Multifunkční učebna pro výuku pracovních činností a výtvarné výchovy, Odborný kabinet učitele cizích jazyků, Odborný kabinet učitele pracovních činností a výtvarné výchovy, Sociální zázemí pro děti i učitele, Sklad výukových pomůcek pro multifunkční učebnu

Realizací projektu dojde k vybavení následujících místností: Odborná učebna cizích jazyků s ICT, Multifunkční učebna pro výuku pracovních činností a výtvarné výchovy, Odborný kabinet učitele cizích jazyků, Odborný kabinet učitele pracovních činností a výtvarné výchovy, Sociální zázemí pro děti i učitele, Sklad výukových pomůcek pro multifunkční učebnu, Učebna chemie, Cvičná kuchyňka."

Cíle projektu:

- Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro přírodní vědy
- Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro polytechnické vzdělávání
- Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro cizí jazyky.
- Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro práci s digitálními technologiemi.
- Využívání odborné učebny minimálně 75 % časového využití pro formální výuku a neformální vzdělávání odborných předmětů v oblasti přírodních věd, polytechnického vzdělávání cizího jazyka a práce s digitálními technologiemi.

Projekt „Modernizace odborných učeben ZŠ B. Hrozného, Lysá nad Labem“ je spolufinancován Evropskou unií.

_________________________________________________________

efekt-logo_v100px.gif   mpo-logo.jpg, obrázek se otevře v novém okně

MÍSTNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE

“ Dílo bylo zpracováno za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie na období 2022–2027 – Program EFEKT III, www.mpo-efekt.cz. “

Dotace je určena na zpracování místní energetické koncepce, která by měla být nástrojem a návodem jak optimalizovat dodávku energie vůči energii spotřebované v lokalitě města Lysá nad Labem. Místní energetická koncepce by tak měla být dokumentem, podle něhož by místní samospráva měla postupovat při komplexním řešení zajištění dodávky a spotřeby energie v příslušné lokalitě nebo také při dílčích řešeních v rámci jejich jednotlivých částí.

Investor: Město Lysá nad Labem
Zhotovitel:  Gatum Group s.r.o.
Rok dokončení: 2023
Cena dle smlouvy: 235.345,- Kč
Dotace: Ano
Poskytovatel dotace: MPO
Výše dotace: 188.276,- Kč
Fáze projektu: Ve zpracování
Typ projektu: Neinvestiční

_________________________________________________________

LOGA.png, obrázek se otevře v novém okně

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST 

Město Lysá nad Labem, získalo dotaci  v rámci projektů  4. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST – SC 1.1 (PR) na projekt s názvem „Zvýšení kybernetické bezpečnosti města Lysá nad Labem“.Cílem projektu, který je spolufinancován Evropskou unií,  je zvýšit zabezpečení informačních a komunikačních systémů města Lysá nad Labem před kybernetickými útoky.  V rámci projektu realizovaného od února 2022 do června 2025 dojde ke zvýšení bezpečnosti komunikačních sítí města, zavedení systému sběru a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí a ke zlepšení zajištění úrovně dostupnosti informací ve městě Lysá nad Labem.  Výše dotace:  9 170 873,58 Kč z celkové částky 13 101 247,97 Kč. Rozdíl je hrazen z rozpočtu města. Vytvořeno 9.3.2023 0:35:10 | přečteno 624x | michaela.kralova
load