Samospráva

Město Lysá nad Labem vyhlašuje dne 15. července 2016 urbanisticko-architektonickou soutěž o návrh revitalizace místního Husova náměstí. Účelem a posláním soutěže je nalézt a ocenit nejvhodnější řešení, které splní požadavky vyhlašovatele obsažené v soutěžních podmínkách a v soutěžních podkladech.

Cílem vyhlašovatele je získat vyhodnocení potenciálu Husova náměstí a široké názorové spektrum pohledů na možnost jeho využití. Na základě výsledků soutěže porota doporučí vyhlašovateli vybraný návrh k realizaci. Autorům oceněných soutěžních návrhů může být zadáno zpracovat navazující stupně projektové dokumentace.

Nejbližší předpokládaný termín zahájení realizace úprav Husova náměstí je rok 2018.

Členství v porotě přijali architekti Jan Šépka, Jan Líman, Petr Preininger a Pavel Nasadil. Dále se budou hodnocení účastnit zastupitelé Hynek Fajmon, Petr Eliška, Petr Gregor a starosta města Karel Otava, městský architekt Jan Ritter, dopravní inženýr Marek Mejzr, rozpočtář Miroslav Dubina a přizváni budou též zástupci orgánů památkové péče a životního prostředí.

Cena pro vítěze soutěže je stanovena na 120 tisíc Kč, druhá a třetí cena 70 a 50 tisíc Kč.

Termín odevzdání soutěžních návrhů je 31. října 2016.

http://lysa-soutez.cz/

{phocagallery view=category|categoryid=42|limitstart=0|limitcount=0}
load