Zabarvení vody a zápach chlóru

Sídliště, ulice Okružní

Opakovaně nás upozorňujete na zabarvení vody a zápach chlóru v některých částech města. Na začátek je důležité zmínit, a rádi bychom vás ubezpečili, že i přes uvedené je naše pitná voda nezávadná a splňuje legislativní podmínky na pitnou vodu. Na počátku letošního roku začalo město podnikat kroky, které nám pomohou specifikovat problémová místa a koncepčně navrhnout nezbytné opravy vodovodní sítě. Bohužel stav vodovodní sítě města není na řadě míst v nejlepší kondici a bez její rekonstrukce se problémy budou opakovat. Naposledy jsme problémy zaznamenali na sídlišti a v Kačíně. Čím je to způsobeno? 

Stáří vodovodní sítě ve městě
Některé trubky jsou litinové, a proto časem korodují. Vytvářejí se tak nárůsty rzi, čímž se zužuje průtokový průměr potrubí. V případě náhlého odběru většího množství vody se zvýší v trubkách průtok, který uvolní část usazenin a ty se rozptýlí a zakalí vodu. To samé se může dít i v případě provádění řízeného odkalování vodovodní sítě. 

Jaké máme řešení?
Letos v dubnu jsme aktualizovali studii z roku 2017, která specifikuje zdroje vody a její kvalitu. Tato studie bude sloužit k vypracování navazující studie, která prověří rozvedení a proudění vody ve vodovodní síti města, spotřebu, specifikuje množství ztrát a určí přibližná místa, kde voda uniká. Díky této navazující studii se budou moct konkretizovat problémová místa a přijmout vhodná řešení. 

Sídliště, ulice Okružní
V Okružní ulici na sídlišti je šest bytových domů (a areál sběrného dvora) napojených na potrubí, ve kterém dochází k časté změně směru proudění vody v závislosti na množství vody ve vodojemu. V důsledku využití potrubí pro obousměrné proudění vody (které nikde jinde není) dochází k častějšímu uvolňování usazenin zabarvujících vodu. Obecně také platí, že domy, které se nacházejí blíž k vodojemu a dochlorovací stanici, mají pitnou vodu s vyšším obsahem chlóru, aby bylo zachováno jeho povinné množství i na koncích vodovodní sítě.

Jaké máme řešení?
Speciálně pro sídliště existuje projekt, který právě prochází stavebním řízením a má za cíl vyřešit nežádoucí zabarvení vody v okolí ulice Okružní. I přes aktuální finanční situaci města se budeme snažit zajistit finanční prostředky na realizaci tohoto projektu.

Vytvořeno 21.7.2023 11:54:19 | přečteno 335x | michaela.kralova
load