Vývoj situace kolem sportovní haly

IMGL0404

V úterý 4. dubna 2023 bylo zahájeno předávání díla „Sportovní hala města Lysá nad Labem“. Předchozí termín byl pro neúčast realizačního týmu zrušen. Na místě se sešli zástupci města se zástupci zhotovitele a poprvé i s  jeho kompletním realizačním týmem. Kontrola předávací dokumentace trvala 5 hodin. Zhotovitel neměl dokumentaci kompletně připravenou, a to včetně zásadních dokladů, které jsou uvedeny ve smlouvě o dílo a jsou nutné ke řádnému převzetí díla.


Předávací řízení bylo přerušeno s tím, že zhotovitel zašle ke kontrole chybějící dokumentaci do 12. dubna  2023. Předání by mělo pokračovat 14. dubna 2023. Požadavky města na předávací dokumentaci a technický stav díla jsou neměnné od listopadu loňského roku, kdy odpovědnost za dokončení této stavby převzalo nové vedení města.

Chceme přitom „pouze“:

-         aby byl odpovídajícím způsobem zdokumentován průběh stavby včetně změn, které vedly k navýšení ceny díla,

-         předání veškeré dokumentace, která nám dle smlouvy o dílo náleží,

-         získání souhlasných stanovisek dotčených orgánů státní správy a

-         především dokončení haly v rozsahu a kvalitě odpovídající jejímu zadání.

Tedy vše, co by chtěl každý zodpovědný hospodář, který přebírá dílo v celkové ceně za více jak 143 mil. Kč.

Co konkrétně stále chybí:

  1. Úpravy svahu za halou a jejich dokumentace potřebná k souhlasnému stanovisku vodoprávního úřadu pro kolaudaci.

  2. Podrobná fotodokumentace provádění díla (smluvní povinnost zhotovitele) s důrazem na veškeré zakryté části, instalace technologií, rozvodů. O kontrole provedení zakrytých částí chybí záznamy ve stavebním deníku. Fotodokumentace bude proto v budoucnosti jediným dokladem o skutečném stavu. 

  3. Kompletní projektová dokumentace skutečného provedení (nebyla předána v plném rozsahu). 

  4. Geometrická zaměření přivedení sítí do objektu (voda, kanalizace, plyn, elektřina). 

  5. Při kontrole vybavení před předáním díla bylo zjištěno, že některé části vybavení stále chybí i přesto, že již bylo v říjnu 2022 na pokyn předchozího vedení města zhotoviteli zaplaceno.

  6. Dílenská dokumentace k reálnému provedení truhlářských, zámečnických a klempířských výrobků (i přesto, že výrobky byly v říjnu 2022 předchozím vedením města uhrazeny).

  7. Technické listy k některým namontovaným materiálům a výrobkům. 


 Vytvořeno 5.4.2023 18:35:32 | přečteno 1227x | michaela.kralova
load