Vyjádření redakční rady k obvinění z cenzury od paní Stařecké

listy202305.png

Redakční rada odmítá obvinění z cenzury, zveřejněné zastupitelkou města, paní Karolínou Stařeckou. Zde uvádíme na pravou míru, proč nebyl článek pani Stařecké otištěn v červnovém vydání. 

Citace z pravidel Listů:

“Pro příspěvky zastupitelů ve smyslu § 4a tiskového zákona je zřízena rubrika „Příspěvek zastupitele“. Každý zastupitel zde má nárok uveřejnit svůj názor týkající se aktuálního dění ve městě, a to zasláním svého příspěvku na e-mailovou adresu redakce v počtu max. 1200 znaků (včetně mezer). Tím není dotčeno právo zastupitele požádat o vydání jednoho dalšího příspěvku dle podmínek uvedených v čl. V. odst. 2., tedy příspěvku týkajícího se společenské, kulturní, sportovní události či spolkové činnosti. Obsah příspěvku zastupitele dle čl. V. odst. 2. musí být bez politického obsahu, tj. vyjadřování názorů na dění ve městě, prezentaci politických stran a hnutí apod. V případě nerespektování těchto pravidel nemá zastupitel nárok na uveřejnění příspěvku dle čl. V. odst. 2.” Celé pravidlá jsou dostupná na webových stránkách města.” 

Pro příspěvky politických stran a hnutí zvolených do zastupitelstva města Lysá nad Labem v aktuálním volebním období je zřízena také „Politická rubrika“. Každý subjekt zde má nárok uveřejnit svůj názor týkající se aktuálního dění ve městě. Politické strany a hnutí si dle dopředu určeného pořadí střídavě určují společná témata pro vyjádření všech subjektů v zastupitelstvu. V případě, že v daný měsíc téma neurčí politická strana, stanoví ho redakční rada Listů. 

Paní Stařecká, resp. Spolek Společně pro Lysou zatím ani jednou nevyužil možnost stanovit téma obchvat  do této rubriky a nevyužili tak možnost se na toto téma vyjádřit mimo prostor příspěvku zastupitele.

Dne 10. 5., kdy byla uzávěrka aktuálního čísla Listů,  šéfredaktorka Listů obdržela ke zveřejnění článek od paní Stařecké na téma obchvat v rozsahu 3657 znaků včetně mezer (apolitický článek má dle pravidel limit 2500 znaků včetně mezer). Článek nesplňoval ani rozsahem, ani obsahem pravidla Listů. Paní Stařecká byla upozorněna, že článek nesplňuje pravidla a zároveň požádaná, aby si svůj článek upravila a zveřejnila ho v příspěvku zastupitele. Tuto možnost odmítla a revizi článku již neposlala. Ani při dobré vůli redakční rady obsah článku uveřejnit ve zkrácené podobě nebyla ze strany paní Stařecké zjednána náprava a text článku nebyl pro zveřejnění aktualizován dle pravidel a doporučení redakční rady. 


Michaela Králová
Předsedkyně redakční rady zpravodaje Listy

Vytvořeno 31.5.2023 11:55:52 | přečteno 755x | michaela.kralova
load