VYHLÁŠENÍ KALAMITNÍ SITUACE

Ledovka

Město Lysá nad Labem

Odbor správy majetku

Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem


Spis. zn.:MULNL-SM/109991/2022/Kun

Č.j.:MULNL-SM/109991/2022/Kun


Vyřizuje:Jana Kunrtová
Telefon:325510230
E-mail:jana.kunrtova@mestolysa.cz
Dat.schránka:5adasau
Datum:21.12.2022VYHLÁŠENÍ KALAMITNÍ SITUACEVzhledem ke klimatickým podmínkám jako je mimořádné zhoršení sjízdnosti a schůdnosti vzniklé vytvoření souvislé vrstvy náledí nebo námrazy na většině pozemních komunikace a ploch na území města Lysá nad Labem způsobujících nesjízdnost a neschůdnost, kdy kapacitně a technicky nelze činnost zimní údržby zvládnou běžnými službami a prostředky, vyhlašuje dnes ve středu 21. prosince 2022 v 12:05 hodin starosta Mgr. Karel Marek kalamitní stav, tzn. že zimní údržba se provádí bez ohledu na stanovené pořadí údržby komunikací, přednostně na dopravně významných pozemních komunikacích.

Stav kalamity bude trvat do odvolání, které bude vyhlášeno v okamžiku, kdy pominou současné nepříznivé klimatické podmínky a nebude docházet k prodlužování doby potřebné k odklízení náledí na pozemních komunikacích, zejména chodnících.


Při kalamitní situaci nelze dodržet závazné lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti (§ 45 a § 46 vyhlášky 104/1997/SB)dané Plánem zimní údržby.


Město Lysá nad Labem žádá občany a zvýšení opatrnosti při chůzi.


Děkujeme za pochopení a shovívavost.
Mgr. Karel Marek

starosta města Lysá nad LabemVytvořeno 21.12.2022 13:56:45 | přečteno 236x | jiri.virava
load