Středisko volného času (SVČ)

Screenshot 2023-05-22 at 18.28.46.png

Jak víte, zastupitelstvo města schválilo zřízení Domu dětí a mládeže (DDM). Současné vedení města se rozhodlo původní myšlenku na zřízení DDM rozšířit na koncept Střediska volného času (SVČ). Tento název lépe vystihuje to, že chceme, aby budoucí činnost této příspěvkové organizace zaměřené na zájmové vzdělávání zahrnovaly aktivity pro všechny věkové skupiny, i když samozřejmě primární cílovou skupinou budou, stejně jako u DDM, děti a mládež.

Tomuto konceptu široce rozkročené volnočasové organizace odpovídá také zahrnutí nevýkonnostně orientovaných sportovních aktivit. Středisko volného času (SVČ) tak vznikne rozšířením příspěvkové organizace Sport Lysá. Pod správu SVČ tedy budou patřit také městská sportoviště a SVČ bude využívat synergie mezi různými typy aktivit i zázemí, ale i synergie provozní a ekonomické. 

Proces zřizování SVČ má několik fází. První fází je zřízení příspěvkové organizace města. V našem případě tedy bude SVČ zřízeno transformací Sport Lysá. Druhou fází je zápis SVČ do rejstříku škol a školských zařízení. Mezi oběma fázemi bude nutný časový odstup, který umožní připravit žádost o zápis.

SVČ může fungovat i bez zapsání do rejstříku, ovšem teprve se zápisem SVČ může město čerpat dotace, jejichž výše se odvíjí od počtu dětí zapsaných do kroužků. I při střízlivém odhadu zapojení cca 150 dětí, tj. například s 15 kroužky s průměrně 10 dětmi, získá město na platy pedagogů a chod organizace téměř 1,5 miliónu korun ročně, což představuje prostředky nad rámec současných rozpočtů. Jedná se o peníze přímo určené na zájmové vzdělávání. Při plném provozu SVČ předpokládáme počet dětí až v počtu několika set, což znamená finanční injekci do vzdělávání ve městě ve výši řádově milionů korun ročně.

Je tedy v zájmu města, aby období mezi zřízením organizace a zapsáním do Rejstříku bylo co nejkratší. Na druhou stranu, žádost o zápis je dosti komplexní a vyžaduje detailní přípravu kroužků a jejich zázemí. 

Klíčovou roli v současné době tedy hraje proces organizace a koordinace kroužků, s tím, že se lze opřít o již fungující základnu kroužků v Lysé. Právě tento zásadní krok by měl mít na starosti nový ředitel či nová ředitelka SVČ. I proto je zásadní najít v co nejkratším čase vhodného člověka. Město již vypsalo konkurz, ovšem při současné situaci na trhu práce v této oblasti to nebude vůbec snadné.

V ideálním případě bychom rádi spustili činnost SVČ alespoň v omezené míře k 1. září 2023, ovšem plnohodnotné fungování SVČ bude záležet na řadě výše zmíněných okolností, ať se jedná o nalezení vhodného kandidáta na pozici ředitele/ředitelky organizace, délku přípravy kroužků a délku procesu zápisu do rejstříku. Kvůli tomu nelze bohužel celou délku procesu zřizování v tomto okamžiku přesně odhadnout.Vytvořeno 22.5.2023 18:29:55 | přečteno 1817x | michaela.kralova
load