Proč musí být uzavřen jeden jízdní pruh po celou dobu stavby lávky?

lavka.jpeg

Práce na stavbě lávky na mostě Bohumila Hrabal téměř není vidět, přesto je zde dlouhodobé dopravní omezení. Proč tomu tak je, se dozvíte ve vyjádření pana Kalného z firmy Zepris, stavbyvedoucího tohoto projektu.

"Ačkoliv chápeme, že zdržení na semaforech je nepříjemné a nepopulární, uzavírka celé strany mostu má své důvody. Primárním důvodem je, že se na mostě bude opravovat mostní závěr, což neumožňuje ani občasné puštění dopravy oběma směry. Dalším důvodem je bezpečnost provozu, protože se vyměňuje i část svodidel, která jsou již rozebrána. Vzhledem k formě povoleného DIR a následně osazeného DIO nemůžeme nést odpovědnost za vpuštění dopravy do prostoru stavby. Nezanedbatelné je rovněž riziko, které na právě takto frekventované komunikaci vzniká pro pracovníky, kteří by každý den museli upravovat značení. Ovšem pokud by vznikla delší časová prodleva a technická situace by umožňovala bezpečné vpuštění provozu, určitě nebudeme trvat na zbytečném omezování řidičů a značení příslušně upravíme.

A jak budou probíhat práce? Nejdříve bude mimo hladinu řeky pomocí bouracích kladiv zbourána současná normám nevyhovující lávka.  Nad hladinou řeky budou jednotlivá betonová pole vyřezána a poté pomocí techniky vytažena  na mostní vozovku. Stávající beton bude rozbit a shromážděn spolu s původní armaturou v prostoru stavby k dalšímu zpracování. Následně bude stávající kovová konzole lávky po jednotlivých segmentech odřezána a vytažena technikou na mostní vozovku. Pro snadnější pohyb pracovníků a techniky budou rozebrána svodidla přiléhající k prostoru stavby. Stávající betonová křídla mostních opěr budou ubourána a následně rozšířena. Po těchto pracích bude na most naistalováno lešení a postupně připevněny segmenty nové rozšířené lávky a nové zábradlí. V rámci těchto prací bude provedena i nová izolace, instalace nových svodidel a také výměna stávajícího starého mostního závěru. Po dokončení bude obnoveno dopravní značení.

Všechny tyto práce kvůli pohybu personálu a techniky na mostě vyžadují uzavření přilehlého pruhu komunikace na mostě. Kvůli možnému nebezpečí pádu materiálu či vybavení je zároveň nutné uzavřít i prostor pod bouranou lávkou. "

Provoz na mostě je sveden do jednoho pruhu a řízen semafory. Přístup na druhou stranu Labe k vesláku je pro pěší zajištěn pomocí schodů na levé straně mostu. Toto dopravní opatření bude trvat do konce září.
lavka 2.jpegScreenshot 2023-06-06 at 18.15.05.png, obrázek se otevře v novém okně
Vytvořeno 6.6.2023 18:04:58 | přečteno 1787x | michaela.kralova
load