POŽÁDEJTE MĚSTO O DOTACE NA PRÁCI S DĚTMI

Screenshot 2023 01 20 at 14 04 18

Vedete kroužek v Lysé, jste zapsaný spolek se sídlem v Lysé a potřebujete pomoc? Zažádejte si o městskou dotaci. Žádosti posílejte do 31. ledna 2023. Podání a podmínky žádosti jsou uvedeny ve Statutu jednotlivých programů.


Níže uvedené programy jsou zaměřeny na podporu péče o celkový rozvoj pravidelných zájmových činností a volnočasových aktivit zejména dětí a mládeže města Lysá nad Labem a podporu sportovního, kulturního a společenského života.

Program na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem

Program na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem

Také můžete zažádat o dotaci na konkrétní investiční akci. Lze ji použít na nákupy dlouhodobého hmotného majetku v částce nad 40 000 Kč, nákupy dlouhodobého nehmotného majetku v částce nad 60 000 Kč. Rekonstrukce, modernizace a technické zhodnocení majetku je možné použít v případě, že je žadatel zároveň vlastníkem majetku, kterého se stavební úpravy týkají.

Program na investiční dotace pro organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem

Statuty Programů vč. formulářů naleznete na https://obcan.mestolysa.cz - Dotace a granty.


Vytvořeno 20.1.2023 14:04:45 | přečteno 242x | michaela.kralova
load