MIMOŘÁDNÁ VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ

ptačí chřipka

S platnostní od dnešního dne vydala Státní veterinárná správa následující mimořádná opatření: 

  • Všem chovatelům drůbeže s výjimkou běžců a holubů se zakazuje chovat drůbež pod širým nebem a nařizuje umístit chované ptáky do budov v hospodářství.
  • Chovatelé, u kterých není možné chovanoudrůbež trvale uzavřít, musí alespoň omezit venkovní prostory do nichž má drůbež přístup a v maximální míře minimalizovat kontakt chované drůbeže s volně žijícími ptáky. 
Dále je stanovena povinnost: 
  1. podávat drůbeži vodu a krmivo uvnitř budovy v hospodářství nebo pod přístřešky 
  2.  omezit pohyb osob v hospodářstvích s chovem drůbeže pouze na osoby, jejichž činnost je zcela nezbytná pro zajištění řádné péče o chovanou drůbež 
 chránit krmivo, stelivo a vodu používané ke krmení, stlaní a napájení drůbeže před kontaminací trusem volně žijících ptáků.

Pokud jsou chovatelé registrovaní v ústřední evidenci hospodářských zvířat a nemohou je umístit do budov, musí o této skutečnosti neprodleně informovat místně příslušnou krajskou veterinární správu. Změny zdravotního stavu či zvýšené úhyny v chovech je třeba neprodleně hlásit místně příslušné krajské veterinární správě. Cílem přijímaných opatření je zamezení šíření nákazy do chovů. 

Prosíme o jejich dodržování. Děkujeme

ikona souboruInformace PDF
Vytvořeno 14.12.2022 10:26:06 | přečteno 561x | michaela.kralova
load