Hledáme nového kolegu / kolegyni na pozici referenta odboru správy majetku

referent OSM.jpg

Tajemník městského úřadu Lysá nad Labem Mgr. Robert Šťastný oznamuje v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“) výběrové řízení na obsazení pracovního místa referenta/tky Odboru správy majetku Městského úřadu Lysá nad Labem pro výkon činností například v oblasti péče o majetek města, místní pozemní komunikace, chodníky.

Pracovní poměr:           na dobu neurčitou
Nástup:                          ihned po ukončení výběrového řízení nebo dle dohody
Místo výkonu práce:    Lysá nad Labem

O práci se mohou hlásit občané České republiky nebo cizí státní příslušníci s trvalým pobytem v ČR, kteří dosáhli věku 18 let, jsou plně svéprávní, bezúhonní, ovládající jednací jazyk.

Nabízíme:

 • pružnou pracovní dobu

 • 5 týdnů dovolené

 • 4 dny zdravotního volna

 • příspěvek na stravování formou stravenkového paušálu

 • možnost čerpání benefitů v systému Cafeteria (např. na jazykové vzdělávání, kulturní a sportovní vyžití, rekreaci, nákup knih apod.)

 • příspěvek na studium jazyků i mimo systém Cafeteria

 • příspěvek na penzijní nebo životní pojištění

 • příspěvek na sportovní nebo kulturní aktivity

 • podporu profesního rozvoje, vstupní a průběžné vzdělávání

 • zázemí stabilního zaměstnavatele

 • další zaměstnanecké benefity

Požadujeme:

 • vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou

 • schopnost práce v kolektivu

 • flexibilitu a spolehlivost

 • znalost práce na PC, MS Office, Word, internet

 • občanskou a morální bezúhonnost

 • dobré komunikační vystupování, samostatnost, odpovědnost, pečlivost

 • ŘP skupiny B

 • ochotu se dále vzdělávat

Výhodou při výběrovém řízení je:

 • zkušenosti v administrativě (příprava a evidence smluv, archivace, tvorba objednávek apod.) a/nebo správě majetku velkou výhodou

 • povědomí o principech fungování samosprávy

Přihlášku je třeba doručit do 22.08.2023 do 13.00 hod. do podatelny Městského úřadu, Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem, tel. 325 510 211, osobně nebo poštou. Na obálce v levém horním rohu uveďte: „Výběrové řízení 15/2023“.

Přihlášk si můžete stáhnout ikona souboruZDE

K přihlášce musí být připojeny následující dokumenty:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, týkajících se správních činností

 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních občanů obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením

 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Informace o platových podmínkách:

Platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., platová třída 9, struktura platu: základní plat v 9. PT (21.710 Kč až 31.820 Kč podle započitatelné praxe), motivující osobní příplatek po zkušební době (zaměstnavatel může poskytovat osobní příplatek až do výše 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen, v tomto případě až do výše 15.910 Kč), mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků.

Více informací o odměňování, dalších pracovních podmínkách a zaměstnaneckých benefitech poskytne tajemník MěÚ Lysá n. L., Mgr. Robert Šťastný.

Kontakt a další informace:

Tajemník MěÚ Lysá n. L., Mgr. Robert Šťastný, tel. 325 510 221 nebo 725 875 254, e-mail: robert.stastny@mestolysa.cz, případně Ota Balík, zástupce vedoucího Odboru správy majetku, tel. 325 510 238, e-mail: ota.balik@mestolysa.cz .

Výběrová komise posoudí úplné přihlášky uchazečů včetně požadovaných podkladů, uchazeči budou o výsledku informováni a případně pozváni k pohovoru (telefonicky, mailem nebo písemně). Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení i bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu zrušit, nebo neuzavřít pracovní smlouvu s žádným ze zájemců, kteří doručili přihlášku. Poskytnuté osobní údaje uvedené v přihlášce budou zpracovávány výhradně pro účely tohoto výběrového řízení v souladu s platnými právními předpisy. Náležitosti přihlášky jsou povinně poskytovanými údaji v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. Poskytnuté osobní údaje budou zpřístupněny pouze zaměstnancům personálního oddělení a členům výběrové komise. Po skončení výběrového řízení budou neúspěšnému uchazeči/uchazečce vráceny přílohy zaslané s přihláškou do výběrového řízení. V případě, že se nám zásilka vrátí jako nedoručená, budou všechny dokumenty uchazeče skartovány.Podle ust. § 9 odst. 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, uchazeč/uchazečka nese náklady, které mu/jí účastí ve výběrovém řízení vznikly.


Vytvořeno 8.8.2023 11:19:23 | přečteno 1298x | michaela.kralova
load