HLEDÁME NÁJEMCE SMUTEČNÍ OBŘADNÍ SÍNĚ

pohrebni sluzby

K 31. prosinci loňského roku po několika desetiletích a na základě vlastního rozhodnutí skončil provozovatel pohřební služby v našem městě pan Pšenička. Na přechodnou dobu tří měsíců, tedy do 31. 3. letošního roku, se provozovatelem pohřební služby v našem městě stal pan Blahut, který spolu s paní Eliškovou spolupracoval s panem Pšeničkou. Cílem tohoto řešení bylo překlenout krátké období, během kterého se nové vedení po svém nástupu na radnici zorientuje v oblasti pohřebnictví a určí, jakým směrem chce při správě hřbitova a provozu smuteční síně postupovat. Dosud to bylo tak, že pan Pšenička měl na starost celý areál se smuteční síní včetně květinky a také hřbitov.

Po zvážení všech pro a proti a zjištěních, jak funguje pohřební služba v dalších městech, se radní rozhodli dál neřešit pohřební službu v Lysé stávajícím způsobem. Na místo koncesního řízení byla zvolena cesta pronájmu nebytových prostor, a to zvlášť květinky a zvlášť areálu se smuteční síní. Na správu hřbitova a vedení hřbitovních knih si město již nechce najímat externisty, protože se jedná o jednu z možných činností, které mohou provádět nově zřizované Technické služby.

Od rozdělení těchto tří částí (správa hřbitova - květinky - smuteční síně) si vedení města slibuje úsporu finančních prostředků a také větší kontrolu a přehled. Záměr na pronájem prostor se smuteční síní a květinky byl zveřejněn 1. března; podrobnosti naleznete ZDE. (květinka) ZDE (obřadní síň). Jelikož je provoz pohřební služby i květinky podnikáním, nebylo možné učinit adresný záměr na pronájem daných prostor současnému provozovateli pohřební služby, např. panu Blahutovi či paní Eliškové, která s panem Blahutem spolupracuje. Takovým postupem by totiž zcela jednoznačně došlo ke zvýhodnění jednoho podnikatele na úkor druhého.

Novinkou bude, že prostor pro sjednávání smutečních obřadů se již nebude nacházet u květinky, ale bude umístěn u smuteční síně. Vznik nové kanceláře si může vyžádat i menší stavební úpravy a výhodou bude, že všechny užívané prostory budou pohromadě. 

V části budovy přímo naproti hřbitovu přístupné z ulice Resslova bude v levé části zachována květinka a v pravé části se bude i nadále nacházet správa hřbitova a evidence hřbitovních knih. Jediné, co se tedy přesune, bude kancelář pro sjednávání pohřbů, a to proto, že pohřební služby a správu hřbitova nyní povedou různé subjekty.

Jelikož jsou současné prostory smuteční síně i celého areálu v téměř původním stavu, chtěli bychom je z vybraného nájemného postupně rekonstruovat.

pohrebni sinobradni sin 1Vytvořeno 6.3.2023 21:48:20 | přečteno 2041x | michaela.kralova
load