Aktuální stav smuteční obřadní síň

pohrebni sin

V průběhu doby, kdy bylo možné se přihlásit do vyhlášeného záměru na pronájem obřadní smuteční síně, vedení města dostalo několik podnětů od potenciálních zájemců o provozování síně, na základě kterých začalo pochybovat, zda je zázemí pro pohřební službu ve stavu vyhovujícím aktuálním hygienickým normám. Zároveň také rada města vyslyšela hlasy jak občanů, tak zájemců o pronájem, že by bylo vhodné zachovat kancelář pro sjednání pohřbu na jejím současném místě, tedy vedle prodejny květin, přístupnou z ulice Resslova. 

Rada proto v pondělí 14. 3. 2023 zrušila záměr na pronájem těchto prostor a rozhodla se přizvat si ke konzultaci zástupce hygienické stanice. Od nich radní získali doporučení, která opatření by město mělo v dohledné době provést, aby prostory odpovídaly aktuálním hygienickým normám. 

Starosta města Karel Marek se sešel se současným provozovatelem pohřební služby v Lysé, panem Blahutem a jeho kolegyní paní Eliškovou a domluvili se na dalším postupu. Spolupráci s firmou pana Blahuta město prodlouží do podzimu tohoto roku a začne ihned připravovat nutnou rekonstrukci tak, aby bylo vše hotovo do konce října, kdy by měla být smuteční obřadní síň předána nájemci vzešlému z nově vyhlášeného výběrového řízení, které mezitím proběhne. 

Protože nadále platí, že správu hřbitova a evidenci hřbitovních knih bude nově provozovat samostatně město, je nutné najít pro tuto činnost vhodný prostor. Ten totiž měl vzniknout právě v kanceláři, kde nakonec zůstane kancelář pro sjednání pohřbů. Místostarostka Radka Bláhová na tomto úkolu hned začala pracovat s odborem správy majetku, se kterým zároveň připraví i nutnou rekonstrukci zázemí pro pohřební službu vč. kanceláře pro sjednání pohřbů. V dubnu pak bude zastupitelstvu ke schválení předložen rozpočet této investiční akce.Vytvořeno 22.3.2023 5:39:14 | přečteno 1286x | michaela.kralova
load