Aktuality z Rady města

Výběr schválených bodů z Rady města ze dne 16.1. Kompletní usnesení ke všem bodům najdete v sekci Samospráva. 

Odstranění plakátovací plochy v Byšičkách

O odstranění plakátovací plochy, kterou v Byšičkách provozuje společnost RENGL, žádal osadní osadní výbor již vloni. Rada města tomuto požadavku vyhověla a nyní začne příslušný odbor připravovat dodatek smlouvy s provozovatelem. Tím bude plakátovací plocha vyjmuta ze seznamu ploch v našem městě a poté bude odstraněna. 

Kvalita vody v Lysé nad Labem

Zřejmě každý odběratel městské pitné vody se setkává s její zhoršenou kvalitou. Není divu. Poslední studie zásobování našeho města pitnou vodou je z roku 2015 a samotná vodovodní soustava je o mnoho dekád starší. S tím je potřeba něco udělat, proto rada města schválila zadání aktualizace této studie u Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka. Město to bude stát čtyřice tisíc korun. Na základě studie se město začne intenzivně zabývat kroky, které bude potřeba udělat, aby se kvalita pitné vody v Lysé zlepšila. 

Kultura v Lysé dostane v prvním pololetí přes 240 tis. Kč

Rada města na základě doporučení hodnoticí komise schválila poskytnutí dotací z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem pro první pololetí roku 2023 ve výši 241 500 Kč. Částku rozdělila mezi dvanáct žadatelů z prvního kola. V rozpočtu města zastupitelstvo pro letošek vyčlenilo na tento dotační program celkem 410 000 Kč, pro druhé kolo, kde je možné žádat pro akce konané ve druhém pololetí, tak zbývá k rozdělení částka 168 500 Kč. Limit samozřejmě nemusí být vyčerpán.

Systémové řešení v péči o město

Řada měst, i výrazně menších než Lysá, má své vlastní technické služby. Ať už je to společnost nebo příspěvková organizace, jde vždy o organizaci, která spravuje a opravuje městský majetek, stará se o údržbu veřejného prostoru a dbá na to, aby bylo město hezké, čisté a vše fungovalo tak, jak má. Naše město má v tuto chvíli pouze technickou skupinu, která má přes 10 zaměstnanců, a na řadu činností si najímá externí dodavatele. Lysá by přitom při své velikosti mohla řadu služeb vykonávat vlastními silami, efektivněji a pravděpodobně i levněji.

Právě proto schválila rada města návrh na zřízení Technických služeb Města Lysá nad Labem ve formě příspěvkové organizace a jejich zakladatelskou listinu. V případě schválení tohoto návrhu zastupitelstvem bude ve výběrovém řízení vybrán ředitel technických služeb a tato organizace si začne přebírat zaměstnance, stroje a postupně v průběhu následujících let potřebné činnosti od města a externích dodavatelů.

Sportoviště budou mít novou servisní organizaci

Ano, je to tak. Město potřebuje subjekt, díky kterému bude moct řádně provozovat sportovní halu i další sportoviště ve městě a starat se o ně. Proto rada města schválila zřizovací listinu a návrh na zřízení příspěvkové organizace Sport Lysá nad Labem. A jak název napovídá, nepůjde jen o servisní organizaci pro sportoviště, do její náplně bude spadat vše okolo sportu.

Nechceme, aby sportoviště v Lysé provozovala například společnost s ručením omezeným, jak o to usilovalo předešlé vedení. Obchodní společnosti vznikají (ze zákona) s cílem dosažení zisku, a toto není ten případ. Naopak - “Sport Lysá” bude mít od města, stejně jako všechny ostatní příspěvkové organizace, dopředu schválený rozpočet pro každý rok a s ním pak bude hospodařit. Bude tak fungovat ve stejném režimu jako fungují například městské základní a mateřské školy anebo knihovna.

Chceme, aby tyto areály a objekty sloužily především dětem, školám a zkrátka veřejnosti jako takové. Naším cílem není na této činnosti vydělávat, ale poskytovat udržitelný a dostupný servis a služby obyvatelům Lysé. Právě proto byla zvolena právní forma příspěvkové organizace.
Vytvořeno 20.1.2023 13:17:14 | přečteno 232x | michaela.kralova
load