vlajka mesta
Loading
úřední deska

ikona vyhlaskaFÚ Nymburk - 48494/08/053912/1463


25.04.2008

Finanční úřad v Nymburku

Bedřicha Smetany 55, 288 02 Nymburk

Číslo jednací: 48494/08/053912/1463

Vyřizuje: Hofmanová Marcela

Spojení-tel.: 325 535 358

e-mail: podatelna@nym.pr.ds.mfcr.cz

V Nymburku dne 25.4.2008

Veřejná vyhláška

podle § 19 odst. 1 zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

Finanční úřad v Nymburku vydává tuto veřejnou vyhlášku, kterou oznamuje daňovému subjektu :

Jiří Svoboda, Okružní 1493/50, 289 22 Lysá nad Labem

uložení daňových písemností č.j. 43426/08/053912/1463 ze dne 8. 4. 2008 a 43979/08/053912/1463 ze dne 9. 4. 2008 určených

do vlastních rukou. Výše uvedené písemnosti si můžete převzít na Finančním úřadě v Nymburku v kanceláři č. 102.

Upozorňujeme na skutečnost, že pokud si do p a t n á c t i d n ů od vyvěšení výše uvedené daňové písemnosti

nevyzvednete, považuje se poslední den této lhůty za doručení podle § 19 odst. 2 výše uvedeného zákona.

lyský klášter
logo czechpoint